منوی دسته بندی

پروژه ها

گروه صنعتی پژوهشی ژادا با استفاده از کادر فنی مجرب و با تجربه خود در حوزه های تخصصی ذیل  پروژه های صنعتی مختلفی را اجرا نموده یا در درست اجرا دارد:
  1. سامانه های مانیتورینگ شناورها
  2.  سامانه های اتوماسیون تجهیزات الکتریکی و دوار شناورها
  3. سامانه های اتوماسیون و ابزار دقیق در شناورها
  4. سامانه های بدون سرنشین