منوی دسته بندی

توسعه فناوری دریایی

گروه صنعتی پژوهشی  ژادا با راه اندازی واحد R&D، نسبت به توسعه فناوری های پیشرفته دریایی جهت پاسخ به نیاز های فناورانه صنایع مختلف مرتبط با حوزه دریا اقدام نموده است